Privacy statement en disclaimer

Vakantie Chalet Ameland, gevestigd aan Jan Roespad 4, 9161 CT, Hollum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring en disclaimer.

Contactgegevens:
https://www.vakantiechaletameland.nl
Jan Roespad 4,
9161 CT, Hollum
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
+316 12 05 56 31
Liekel Vrieseling is de Functionaris Gegevensbescherming van Vakantie Chalet Ameland. Hij/zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Op onze website is het mogelijk formulieren in te vullen waardoor wij aan persoonsgegevens kunnen komen. Deze worden enkel en alleen gebruikt om contact met de bezoeker op te nemen als de bezoeker hierom gevraagd heeft. Daarnaast maken wij gebruik van Social Media plugins als Facebook, LinkedIn en Youtube.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Vakantie Chalet Ameland verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Het bijhouden van onze financiƫle administratie

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Vakantie Chalet Ameland bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieƫn) van persoonsgegevens:
(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Personalia > 7 jaar > Wettelijk verplicht door de Belastingdienst
Adres > 7 jaar> Wettelijk verplicht door de Belastingdienst
Cookies op de website > 30 dagen > Om optimaal gebruik te kunnen maken van de website.

Delen van persoonsgegevens met derden
Vakantie Chalet Ameland verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Vakantie Chalet Ameland gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Onderaan de homepage op www.Vakantie Chalet Ameland.nl kun je opnieuw aangeven of je de cookies wel/niet wilt accepteren. Daarnaast kan je je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Wij raden aan, als je geen cookies meer wilt toestaan van onze website, eerst de cookies te verwijderen door dit aan te geven onderaan de website. Vervolgens kan je de cookies uit je browser wissen. Als je dan onze website opnieuw bezoekt, kan je opnieuw aangeven of je wel/geen cookies wilt accepteren.

Statistieken
Deze website houdt door middel van software het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt. Verzamelde (persoons) gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen. We hebben de volgende stappen genomen:

  • We maken gebruik van Google Analytics
  • We hebben een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten
  • Het laatste octet van jouw IP-adres is gemaskeerd
  • Gegevens delen is uitgezet
  • We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vakantie Chalet Ameland en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Vakantie Chalet Ameland wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Vakantie Chalet Ameland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Vakantie Chalet Ameland aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij Vakantie Chalet Ameland of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Vakantie Chalet Ameland . Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Vakantie Chalet Ameland.

Alle genoemde prijzen op deze website zijn exclusief 21% BTW

De vermelde prijzen kunnen veranderen en zijn alleen bedoeld als indicatie. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze bedragen. Prijswijzigingen voorbehouden.